GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Uy tín là sức mạnh để đảm bảo chất lượng hàng hoá, dịch vụ thoả đáng của công ty.
Một là luôn lấy Khách hàng là trọng tâm.
Hai là không ngừng tìm tòi để cung cấp giải pháp tối ưu đến cho mỗi khách hàng.
Ba là cam kết đóng góp tích cực vào sự phát triển của toàn xã hội.

SỨ MỆNH:

Phát triển sản phẩm có chất lượng cao, giá cả hợp lý để tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng, công nhân viên công ty và xã hội.
Đối với SẢN PHẨM: Đó là sự nâng cấp đến giá trị tối ưu về tính hiệu quả và thẩm mỹ.
Đối với KHÁCH HÀNG: Đó là sự gia tăng giá trị khi giá thành giảm và thương hiệu tăng nhờ vào chất lượng và vẻ đẹp của sản phẩm.
Đối với CÔNG TY: Đó là sự phát huy tính sáng tạo và hiệu quả, sự tuân thủ kỷ luật sản xuất để bảo đảm chất lượng và trên hết là sự tăng cường cam kết và giá trị thương hiệu của CƯƠNG VIỆT đối với khách hàng.

Đối với XÃ HỘI: Tạo công ăn việc làm ổn đinh, đồng hành cùng với địa phương để nâng cao môi trường làm việc, môi trường sống và góp phần an sinh xã hội.

TẦM NHÌN

Trở thành công ty Việt Nam cung cấp bao bì đóng gói đa dạng và chất lượng.

TRIẾT LÝ

Tạo dựng uy tín đối với khách hàng và đối tác.