• Lâm Đồng: Toàn cảnh sản xuất chuỗi thực phẩm sạch | LTV

LTV | Tìm hiểu toàn cảnh mô hình sản xuất chuỗi thực phẩm an toàn tại tỉnh Lâm Đồng từ quy trình sản xuất đến giải pháp khắc phục bất cập.